Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Desenvolupament i Cooperació Internacional    

El Màster en Desenvolupament i Cooperació Internacional és un màster oficial, amb títol reconegut en tot l’espai europeu d’educació superior, especialitzat en la problemàtica del desenvolupament rural als països de l’anomenat Tercer Món. El Màster compta amb la presència d’un percentatge important de professorat internacional convidat de reconegut prestigi acadèmic.

La Universitat de Lleida ha organitzat el Màster de forma semipresencial. Això implica que cada assignatura suposarà 20 hores de classes presencials obligatòries, sempre en horari de tarda, i que la resta del treball personal preceptiu de cada matèria es durà a terme a través d’un campus virtual.

Es contemplen dos perfils acadèmics: un orientat a la investigació i l'altre a la professionalització ne el món del desenvolupament rural, tots dos especialitzats en polítiques i estratègies de desenvolupament local.


AQUEST MÀSTER NO S'IMPARTIRÀ DURANT EL CURS 2014/2015.